ipd_hakkimizda-v3


Misyonumuz

-İstanbul Teknik Üniversitesi’nin iletişim ve pazarlama stratejilerini belirlemek

-Üniversitemiz için doğru kitleye doğru şekilde seslenebilen, günlük hayata dokunabilen bir marka konumlandırması yapmak

-“Asırlardır öncü” kimliğimize uygun olarak, İTÜ’ye özel bir ses tonu geliştirmek ve devam ettirmek

-“İTÜ’lü olmak” kavramının, zaman ve mekânı aşan ortak bir aidiyet duygusu olduğunu yansıtmak

-İTÜ’yü uluslararası arenada bir çekim merkezi haline getirmek için karşılıklı işbirliklerini geliştirmek; üniversitemize gelen yabancı akademisyen ve öğrencilerin sayılarını arttırmak adına çalışmalar yürütmek