Kurumsal İletişim Ofisi
 

​Medya ve İletişim Ofisi

Üniversitemizin kurumsal imajının temeli olan iletişim stratejisini belirleyen Medya ve İletişim Ofisi, İTÜ’nün kendi içinde ve çevresinde algılanan kimliği üzerine çalışmalar yapar. İTÜ'ye dair izlenimi güçlendirmek adına gereken yol haritasını çizen birimimiz, İTÜ’nün kurumsal internet sitesi olan www.itu.edu.tr ve sosyal medya platformları üzerindeki kurumsal hesaplarımız için içerik üretir ve gelen etkileşimlerin yönetimini üstlenir. Bununla birlikte, resmî internet sitemiz ve sosyal ağlardaki içerikler arasında tutarlı ve standart bir söylem geliştirerek, üniversitemizin bilinirliğini artırmak ve İTÜ'yle ilgili gelişmeleri resmî ve tek elden, güvenilir bir şekilde aktarmayı hedefler.

Medya ve İletişim Ofisi ayrıca, İletişim Direktörlüğü bünyesindeki ofislerin eşgüdümlü çalışmasını da sağlar. Ayrıca, üniversitemiz yararına projeler geliştirerek bunlar için gerekli altyapıyı kurmanın yanı sıra, basınla ilişkiler görevini de üstlenerek İTÜ’den basın organlarına doğru bilgi akışını yönetir.

 

Ne yapar?

· Üniversitemizin nasıl ve ne yönde algılandığını saptar ve mevcut algıyı analiz eder.

· Üniversitemizin bilinirliği üzerine çalışmalar yapar. Bu bağlamda İTÜ’nün elde ettiği akademik, kültürel ve sportif başarıları doğru ve yeterli bir şekilde duyurarak, üniversitemizin bilinirliğine odaklanır.

· Üniversitemizle ilgili önemli gelişmeleri doğru ve hızlı bir şekilde kitlelere aktarır.

· Üniversitemizin kurumsal internet sitesinin ve sosyal medya hesaplarının içeriklerini oluşturur ve yönetir.

· İTÜ Ailesi’ndeki ortak aidiyet duygusunu “İTÜ’lü olmak” söylemi etrafında şekillendirir.

· Üniversitemizin “köklü ve güvenilir bir eğitim markası” konumunu sürdürmesine yönelik projeler üretir ve yönetir.

· İTÜ’nün iletişim stratejisini belirler ve uygular.