KURUMSAL KİMLİK

Kurumsal kimlik, bir kurumun imzasıdır. Kurumların diğerlerinden ayırt edilebilmesi, onlardan sıyrılabilmesi için kurumsal kimliğe ihtiyaçları vardır. Kurumun değer, tutum, ilke, hedef ve tarihinden meydana gelen kurum felsefesi esas alınarak kurumsal kimliğin oluşturulması gerekir.

Kurumsal kimlik kuruluşun logosu, kullandığı renkler ve amblemi gibi unsurları içine alan kurumsal görsel tasarımın yanı sıra kurumsal davranış, kurumsal iletişim ve kurum felsefesi unsurlarından meydana gelmektedir. Mevcut kurum kültürü ise kurumsal kimliği etkileyen en önemli unsurlardan biridir ve genelde kurumsal kimlik ile beraber ele alınmaktadır.

Kurumsal Kimlik Komisyonu 2011 yılından bu yana faaliyet göstermekte olup üniversitemizin kurumsal imajını kamuoyuna daha iyi anlatabilmek ve sahip olduğu marka değerini arttırmak amacıyla kurulmuştur. Komisyon ilk olarak logo tescili için gerekli işlemleri başlatmıştır. İTÜ’nün köklü geçmişi nedeniyle marka ve logosu o tarihe kadar genel hukuk kuralları prensibince korunmuş ancak son dönemde İTÜ markasına yönelik haksız kullanımların artması nedeniyle İTÜ markasının üniversitemiz adına tüm sınıflarda tescillenmesi gereği doğmuştur. “İstanbul Teknik Üniversitesi 1773” markası, logosu ile birlikte İTÜ adına 13 Aralık 2011 tarihinden itibaren on yıl müddetle 12 Eylül 2013 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından tüm sınıflarda geçerli olmak üzere tescil edilmiş ve izinsiz isim ve logo kullanımları hakkında hukuki yaptırım uygulanma hakkı doğmuştur. İzinsiz kullanımlarda bir yıldan üç yıla kadar hapis, para cezası, tazminat, mal toplatma, gümrüklerde el koyma, yoksun kalınan kazanç talebi ve gazete ilanı gibi yaptırımların uygulanabilmektedir Komisyon faaliyetleri kapsamında 2012 yılında kurum tarihinde ilk defa olarak bir Kurumsal Kimlik Rehberi çalışması yapılmış ve uygulamaya başlanmıştır. Rehber 2016 yılında birinci revizyon yapılarak güncellenmiştir. Kurum ihtiyaçlarına yönelik olarak rehberin güncellenmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir..

Komisyon, hedef kitleler ile üniversitemiz arasında güvenilir bir bağ kurmak amacıyla stratejik bir kaynak niteliğindeki kurumsal kimliğin doğru uygulanması için çalışmaktadır. Kurumun imajını oluşturan görsel unsurların kurum içi ve dışı faaliyetlerde doğru kullanılmasını sağlamaya yönelik denetimler yapmaktadır. Bu bağlamda İTÜ kurumsal kimliğine ve marka değerine zarar vereceği düşünülen uygulamaların düzeltilmesi yönünde girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

Üniversitemizin kurumsal imajını temsil eden kurumsal kimliğimizle ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

Kurumsal kimlik için tıklayınız.