Kurumsal İletişim Ofisi


Kurumsal İletişim Ofisi

Üniversitemizin kurumsal imajının temeli olan iletişim stratejisini belirleyen Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, İTÜ’nün kendi içinde ve çevresinde algılanan kimliği üzerine çalışmalar yapar. İTÜ hakkında edinilen izlenimin olumlu yönde seyretmesi için gereken yol haritasını çizen koordinatörlük, İTÜ’nün kurumsal internet sitesi olan www.itu.edu.tr ve sosyal medya platformları üzerindeki kurumsal hesaplarımız için içerik üretir ve gelen etkileşimlerin yönetimini üstlenir. Resmî internet sitemiz ve sosyal ağlardaki içerikler arasında tutarlı ve standart bir söylem geliştiren Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü üniversitemizin iç ve dış bilinirliğini artırırken, İTÜ ile ilgili gelişmeleri resmî ve tek elden, güvenilir bir şekilde aktarmayı hedefler.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ayrıca, İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü bünyesindeki ofislerin eş güdümlü çalışmasını da sağlar. İTÜ iletişimini tam bir uyum içinde gerçekleştiren koordinatörlük, üniversitemiz yararına projeler geliştirir ve bunun için gerekli altyapıyı kurar. Basınla ilişkiler görevini de üstlenerek İTÜ’den basın organlarına doğru bilgi akışını yönetir.

Mesafelerin giderek kısaldığı, kültürel ve ekonomik sınırların ortadan kalktığı günümüz dünyasında her alanda değişim yaratan dijitalleşme sürecini de İTÜ yararına kullanmakla görevli Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü; arama motoru optimizasyonu, arama motoru pazarlaması, sosyal medya içerik pazarlaması ve sosyal medya yönetimi de dâhil olmak üzere, dijital süreci üniversitemiz tarafından belirlenen iletişim stratejisi kapsamında yürütür. Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleriyle de sürekli dirsek temasında olan koordinatörlük, Kültür Sanat Birliği’ne (KSB) bağlı öğrenci kulüplerinin düzenlediği etkinliklerin iletişimini de kulüp-üniversite iş birliği çerçevesinde gerçekleştirir.

Ne yapar?

-Üniversitemizin iç ve dış çevre tarafından nasıl ve ne yönde algılandığını saptar ve mevcut algıyı analiz eder.

-Üniversitemizin bilinirliği üzerine çalışmalar yapar. Bu bağlamda İTÜ’nün elde ettiği akademik, kültürel ve sportif başarıları doğru ve yeterli bir şekilde duyurarak, üniversitemizin iç ve dış bilinirliğine odaklanır.

-Üniversitemizle ilgili önemli gelişmeleri doğru ve hızlı bir şekilde kitlelere aktarır.

-Üniversitemizin kurumsal internet sitesinin ve sosyal medya hesaplarının içeriklerini oluşturur.

-İTÜ Ailesi’ndeki ortak aidiyet duygusunu “İTÜ’lü olmak” söylemi etrafında şekillendirir.

-Üniversitemizin “köklü ve güvenilir bir eğitim markası” konumunu sürdürmesine yönelik projeler üretir ve yönetir.

-İTÜ’nün iletişim stratejisini belirler ve uygular. 

                                                                
Koordinatör 
                                                                       
       


Adres:
İTÜ Ayazağa Kampüsü, Rektörlük Binası, 34469, Maslak – İSTANBUL
Telefon: 0 (212) 285 66 77 / 0 (212) 285 66 79
Faks: 0 (212) 285 65 95 
E-posta: kurumsaliletisim@itu.edu.tr