Mezunlarla İletişim Ofisi


Mezunlarla İlişkiler Ofisi

“İTÜ’lü olmak” kavramı, beraberinde güçlü bir aidiyet duygusu getirir. 1773’den beri ilklerin ve teklerin üniversitesinin bir parçası olmak tarif edilmez bir gururdur. İTÜ’nün mühendislikten temel bilimlere, mimarlıktan Türk Müziği konservatuvarına kadar tüm bölümlerinde verilen eğitimin, üniversitemiz ve öğrencileri arasında kurulacak kalıcı bağın ilk aşaması olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle İTÜ ve İTÜ öğrencileri arasındaki bağın da yükseköğrenim ile başlayıp mezuniyetle biten bir zaman dilimiyle sınırlı olmadığını biliyoruz. Bu düşünceyle çalışan Mezunlarla İlişkiler Ofisi, İTÜ’de öğrenim görenlerin üniversite sonrasında başladıkları profesyonel yaşamda veya akademik kariyerlerinde de yanlarında olmaktadır. Mezun Bilgi Sistemi’ne kaydedilen kişilerin meslek hayatlarında elde ettikleri başarıları ödüllendirme yoluyla üniversite-mezun ilişkisini sürdürülebilir kılmak, yolu İTÜ’den geçmiş bu kişilerden bağış ve burs yoluyla üniversiteye geri bildirim sağlamak noktalarında hizmet verir. Yaklaşık 130 bin yaşayan mezunu olan üniversitemizin Mezun Bilgi Sistemi’nde kayıtlı mezun sayısı 50 bin civarındadır. İletişimin sürekliliği için veri sağlamanın ve veriyi elde tutmanın en önemli faktörlerden biri olduğunun farkında olan koordinatörlüğümüz, kurduğu takip sistemi ile kayıtlı mezun sayısını giderek artırmayı ve böylece İTÜ Ailesi’nin daha da kenetlenmesini hedefler.

 

Ne yapar?

-Üniversitemizin mezunlarıyla kalıcı iş birlikleri kurmayı hedefler.

-Üniversitemiz ile mezunları arasında sürekli iletişim kurulmasını sağlar.

-Bağışlar, burslar ve hediyeler yoluyla mezunlarımızın İTÜ’ye destek vermesini amaçlar.

-Mezunların ödüllendirilmesiyle, mezunlarımızın üniversitemize olan bağlılığını güçlendirir.

-Mezun envanteri ve takip sistemi sayesinde mezunlarımız ve İTÜ arasında bir iletişim köprüsü kurar. emel-yilmaz-2

 Ofis Sorumlusu                                             
 
Emel Yılmaz

 

Adres: İTÜ Ayazağa Kampüsü, İTÜ Rektörlük Binası, 34469, Maslak – İSTANBUL
Telefon: (212) 285 30 80
E-posta: mezun@itu.edu.tr
İnternet sitesi:
 www.mezun.itu.edu.tr